Strona domowa Praca i BiznesMetale i obróbki

Metale i obróbki

Spośród używanych technologii wyróżnić można obróbkę: cieplno-chemiczną, plastyczną, chemiczną, skrawaniem lub mechaniczną. Obróbka metali jest to proceder mający na celu nadać specyficzny kształt. Zmianie oprócz kształtu, zmianie poddawane są właściwości chemiczne i fizyczne konkretnego surowca.

Obróbki skrawaniem

Metale i obróbki - Dracenix
Oferta na stronie www: http://frezstal.pl

Ten sposób obróbki odbywa się: wewnętrznie, poprzecznie, obwiedniowo, zewnętrznie, kopiowo lub wzdłużnie. , której celem jest zmiana kształtu tworzywa wprowadzając go w ruch obrotowy, a narzędzie w ruch liniowy. Materiał obracając się ma styczność nożem tokarskim, który skrawaniem wprawia w kształt walcowaty, stożkowaty albo kulisty.

Frezowanie – tego typu obróbki metalu polegają na przemianie kształtu poprzez wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki – inaczej frezarki wykonuje ruch obrotowy – czołowy lub obwodowy. Materiał doprowadzony do obrabiania wykonuje jest ruch posuwowy – współbieżnie lub przeciwbieżnie, to zależy od ułożenia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze poza ruchem obrotowym, będzie wykonywało ruch posuwowy, a materiał zostanie usytuowany statycznie.

Szlifowanie – ten rodzaj obróbki opiera się na zdzieraniu metalu o niewielkiej ilości materiału w zastosowaniu narzędzi ściernych – takich jak ściernica. Najczęściej szlifowanie ma zastosowanie w obróbce przedmiotów wykonanych ze stali hartowanej, ale każdy inny przedmiot z metalu może zostać poddany szlifowaniu. To ile materiału zostanie startego zależy od: ziarnistości, wielkości, twardości ściernicy i rodzaju. Do wyprodukowania ściernic najczęściej użyty jest: węglik krzemu, węglik boru, diament i korund.

Obróbki plastyczne

Walcowanie – do tego rodzaju obróbki mogą zostać poddane na przykład takie przedmioty jak pręty, blachy albo kształtowniki. Walcowanie jest realizowane na gorąco, zimno albo ciepło. tego rodzaju obróbki metalu polegają na przemianie kształtu przez nacisk wywierany pomiędzy: tarczkami, rolkami lub walcami. Jest także sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie wprawiając w określony kształt tworzywo.

Tłoczenie – przykładem tworzywa do użycia tego typu obróbki może być płyta, folia albo blacha. Ta metoda obróbki jest realizowana na ciepło albo zimno. Obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu wykonując kształtowanie, łączenie albo cięcie.

Ciągnienie – do tego typu obróbki poddawane są na przykład przedmioty takie jak pręt, drut lub rura. Ta metoda obróbki odbywa się na ciepło albo zimno. Tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do wytyczonego kształtu w wyniku stopniowego zmniejszania się przekroju poprzecznego oraz wydłużeniu materiału.

Gięcie – obróbka metalu, której celem jest zmiana kształtu przez zwijania, zaginania albo wyginania. Obróbka poprzez gięcie przebiega na zimno i rozmiary poprzeczne pozostają niezmienione.

Kucie – ten sposób obróbki jest wykonywany na kuźniarkach, młotkach albo prasach. Kucie odbywa się mechanicznie lub ręcznie na ciepło lub zimno. Obróbka metalu polega na przemianie kształtu przez zgniatanie, nacisk albo uderzenia.