Strona domowa Rachunkowość i FinanseRachunkowość dla małych przedsiębiorstw

Rachunkowość dla małych przedsiębiorstw

Rachunkowość dla małych przedsiębiorstw - DracenixRachunkowość dla małych przedsiębiorstw? Rachunkowość dla małych firm – istnieje sposobność rozliczenia się na jeden ze sposobów: na podstawie karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów jak również ryczałtu ewidencjonowanego. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgowość na własną odpowiedzialność, wypełniając formularz CEIDG-1 może zostawić puste pole lub wypełnić je danymi przedsiębiorstwa. Jeżeli rachunkowość sprawować będzie biuro rachunkowe, wtedy informacja musi zostać napisana w formularzu lub do okresu siedmiu dni dane należy zaktualizować. Każda osoba zakładając działalność gospodarczą musi wskazać gdzie będzie kompletowana dokumentacja rachunkowa.

Księga przychodów i rozchodów

Podatnik w ramach rozliczenia może skorzystać z formy podatku na zasadach ogólnych jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową według okazu dokumentów księgowych – głównie faktur oraz rachunków. Dlatego księguje się przychody oraz wydatki działalności gospodarczej. Dla tych możliwości są inne stawki podatkowe jak również sposób przeprowadzania obliczeń. Jest to najzwyklejsza forma rozliczania i nie potrzeba na nią dużo czasu.

Według ryczałtu ewidencjonowanego

Przeprowadzenie rozliczeń podatku tym sposobem można wtedy, kiedy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą w formie spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczonym sposobem prowadzenia ewidencji księgowej. Podstawą rozliczenia podatkowego jest dochód jaki firma uzyskała, bez brania pod uwagę rozchodów. Na podstawie wyliczonego przychodu zastosowana zostaje stawka podatkowa. Wobec obydwu przypadków jest maksymalny próg przychodów do 250 000 tys. euro. Aczkolwiek należy zapamiętać, że dla spółki w limit wchodzić będzie przychód wszystkich wspólników. Przychody z prowadzenia tych działalności nie są dodawane.

Zgodnie z kartą podatkową

Karta podatkowa jest przystępnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niedużą ilość pracowników. Płatnik płaci stałą stawkę podatku w każdym miesiącu. Miesięczny podatek zostaje nałożony wedle ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na wielkość podatku ma znaczenie ilość zamieszkałych ludzi w obrębie prowadzenia działalności gospodarczej, liczba pracowników oraz charakter firmy. Płatnik rozliczając się metodą karty podatkowej nie jest zobligowany do wykonywania księgowości, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, nie musi zobowiązywać się również do składania zeznań podatkowych. Jest zmuszony natomiast zachować całość kopii faktur i rachunków w kolejności numerów. Dokumenty przechowuje się w odstępie 5 lat podatkowych – od końcówki roku w którym sporządzono fakturę albo rachunek. Działalność gospodarcza musi prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia.